Branko Robinšak

IT | EN | SI
  

BRANKO ROBINŠAK – TENOR CURRICULUM VITAE

 

Branko Robinšak se je rodil v Mariboru. Na ljubljanski univerzi se je najprej vpisal na geodezijo in šele pozneje na Akademijo za glasbo pri prof. Evi Noušak-Houški. Ţe v času študija je bil angaţiran v ljubljanski operi kot solist, kjer je leta 1983 debitiral kot Tamino v Mozartovi ČAROBNI PIŠČALI. Ţe naslednje poletje se je udeleţil mednarodnega pevskega tekmovanja “Mario del Monaco” v Italiji, kjer je dobil nagrado. Po diplomi na ljubljanski akademiji se je izpopolnjeval na Mozarteumu v Salzburgu pri prof. Seni Jurinac. V salzburškem deţelnem gledališču je l.1987 podpisal svoj prvi mednarodni angaţma, kateremu je botroval sloviti avstrijski dirigent Hans Graf, pod čigar taktirko je v istem letu debitiral v frankfurtski “Alte Oper” v Mozartovem IDOMENEU. Isto poletje je zaznamoval tudi debut na “Sommerfestspiele Salzburg” (salzburške letne igre) in to kar v treh koncertnih produkcijah. Januarja 1988 je kreiral vlogo Ozie v Mozartovi zgodnji operi LA BETULIA LIBERATA v okviru “Mozartfestwochen” (Mozartovi svečani tedni) v reţiji Ernsta Poetgena in pod taktirko Walterja Hagena-Grolla; produkcija je bila ponovljena na letnih igrah. V času nastopanja v Salzburgu je treba omeniti še postavitev Mozartovega DON GIOVANNI-a v režiji Joachima Hertza in nekaj vidnejših koncertnih nastopov pod taktirko Milana Horvata (Missa solemnis, Fidelio-Beethoven, Requiem – Mozart).V sezoni 1989/90 je B.R. podpisal angaţma v Operi Graz, kjer je pod vodstvom maestra Nikša Bareze nastopil v vlogi Idamantesa v Mozartovem IDOMENEO- u , kot Tamino v ČAROBNI PIŠČALI in kot Benedict v Berliozovi operi BEATRICE IN BENEDICT pod taktirko Jeana Perrisona. Umetniško sodelovanje z Nikšem Barezo je B.R. nadaljeval na različnih festivalih (Dubrovnik, Split). Leta 1991 je nastopil na Dunajskem poletju (Wiener Sommer) kot Don Ottavio, kar je kritika ocenila kot “odkritje”. Istega poletja se je udeleţil na Dunaju seminarja, ki ga je vodil sloviti italijanski tenorist Franco Corelli s svojo soprogo Loretto, kar je pomenilo v Robinšakovi karieri pomemben preokret v tehničnem in tudi v repertoarnem oziru. Ţe po dobrem letu napornega in vztrajnega študija pod mentorstvom zakoncev Corelli mu je uspelo podpisati angaţma za “teţji” repertoar in sicer v Innsbrucku (Alfredo – TRAVIATA , OEDIPUS REX – Stravinsky). V januarju 1992 je sodeloval na Dunaju v koncertni produkciji Bellinijeve opere Beatrice di Tenda pod taktirko Pinkasa Steinberga in z Edito Gruberovo v naslovni vlogi. Švicarska gramofonska firma Nightigale Classics AG je posnetek koncerta izdala na CD plošči. Leta 1993 je debitiral kot Duca di Mantova v Verdijevem RIGOLETTO-U s Francom Bordonijem v naslovni vlogi v Münchenski Nemški operi. S to vlogo je v naslednjih letih gostoval v različnih evropskih opernih gledališčih. Omeniti je treba še gostovanje s švicarskim “Ensemble Theatre” z vlogo Leicestra iz Donizettijeve MARIA STUARD. V letu 1995 so poleg tekočih predstav ţeleznega repertoarja pomembni še nastopi v Španiji (San Sebastian, Bilbao, Madrid) z Dvořakovo Stabat Mater, nastop s F.Schmidtovim oratorijem “Das Buch mit sieben Siegeln” pod taktirko Teodorja Guschlbauerja na Nurnberškem poletnem festivalu in nastop v Teatro G.Verdi v Trstu, prav tako z Dvořakovo “Stabat Mater”, pod taktirko Juliana Kovačeva. V istem letu je izšla pri zaloţbi Mladinska knjiga Robinšakova prva monografska CD plošča znamenitih opernih arij ob spremljavi simfonikov RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Marka Letonje, Marka Muniha in Lorisa Voltolinija. V letu 1996 je gostoval na novoletni koncertni turneji pod taktirko Casparja Richterja po Danski, pozneje s podobnim programom na juţnonemškem radiu (Südwestfunk Baden – Baden) , spomladi v Leipziški operi, in poleti na festivalu v Rimu Pro Mundo Uno, kjer je nastopil pred papežem Janezom Pavlom II. v njegovi poletni rezidenci Castelgandolfo. V letu 1997 je nastopil kot Roberto Devereux v istoimenski Donizetijevi operi ter kot Rodolfo v Puccinijevem LA BOHEME.V istem letu je potrebno omeniti še koncertne nastope z Orchestre Philharmonique de Strasbourg pod vodstvom Teodorja Guschlbauerja ter scensko izvedbo naslovne vloge v Schubert – Denissow-em LAZARUS-u pod taktirko Nikše Bareze, s katerim je na poletnem festivalu v Zagrebu leta 1998 nastopil v SATIRICON-u Bruna Maderne. Sezona 98/99 je bila zaznamovana s tremi večjimi projekti v švicarskem nacionalnem teatru “ENSEMBLE”, kjer je Robinšak nastopil kot Foresto v Verdijevi operi ATTILA,(v oktobru 99 gostoval kot Foresto v državni operi Karlsruhe pod taktirko Kazushia Ono-a)v Bizetovi CARMEN kot Don José, v Bellinijevi NORMI kot Pollione ter v koncertni uprizoritvi Verdijevega TRUBADUR-ja kot Manrico. Na koncertnem odru je v sezoni 1999 B.R. nastopil na abonmajskih koncertih Slovenske filharmonije in Zagrebške filharmonije .V oktobru 99 je B.R. debutiral kotCavaradossi v Puccinijevi TOSCI z drţavno opero Gdansk, v marcu 2000 pa kot Arturo v Bellinijevih Puritanih.V sezoni 00/01 je B.R.postal ponovno član ansambla Ljubljanske opere,kjer je nastopil kot Ismaele v Verdijevem Nabuccu in Princ v Dvořakovi Rusalki in v Verdijevem Requiemu po taktirko S.Pellegrina Amata. Omeniti je treba še gostovanje z vlogo Ernanija v Verdijevi operi(ERNANI) v švicarskem „Ensemble Theatru“ ter gostovanje v vlogi Polliona v Bellinijevi NORMI v Portu (Portugalska) v inscinaciji Tima Collemana.V sezoni 01/02 je B.R. z velikim uspehom nastopil kot Manrico v Verdijevem Trubadurju v Ljubljanski operi ter kot Lenski v Evgenij Onjeginu P.I. Čajkovskega, pod taktirko Stefana Pellegrina Amatata ter gostoval s Slovensko Filharmonijo pri izvedbi Dvořakovega Stabat Mater pod taktirko Marka Letonje v Barceloni. Omembe vreden je tudi nastop na „Splitskem ljetu 02“pod taktirko Nikša Bareze v naslovni vlogi Stravinskega opere Oedipus rex,kar je direktno prenašala tudi Hrvaška televizija,ter na istem festivalu še nastop v Verdijevi operi Attila kot Forresto.Sezona 02/03 se je začela z odmevnimi gostovanji v Verdijevem Trubadurju v Zagrebški operi in se je nadaljevala z različnimi opernimi in koncertnimi produkcijami doma in v tujini : Gonoudov Faust v Cankarjevem domu, Verdi-Luisa Miller(Rodolfo) v Ljubljabski operi, koncertna izvedba in TV snemanje Gotovčeve opere Kamenik,ponovna postavitev Puccinijeve opere La Boheme v Zagrebški operi koncertna izvedba,gostovanje s Simfoniki RTV F.Liszt – Faust Simfonie pod taktirko Ralfa Weikerta , gostovanje z Mozartovim Idomeneom v vlogi Idomenea v Zagrebški operi v reţiji Herberta Kappelmüllerja pod taktirko Nikše Bareze,gostovanje na Splitskem ljetu 03 z Ismaelom v Nabuccu pod taktirkoLorenza Castriote.Jeseni 03 je B.R. sodeloval v praizvedbi Smarelieve opere Oceana v vlogi Init-a v Zagrebški operi,ter nekaj mesecev kasneje debitiral kot Radames v verdijevi Aidi z Ljubljansko opero v Cankarjevem domu.Sezono 2004/05, je B.R. otvoril z gostovanjem v Bratislavi ob otvoritvi festviala v izvedbi Beethovnove Misse Sollemnis pod taktirka Ralfa Weikerta,nato nadaljeval v trţaškem Teatro Verdi z vlogo Giosta Berlinga iz Zandonaieve opere Cavaliere di Ekkebú pod taktirko Steeva Mercuria in v reţiji Federica Tiezzia.V januarju 05 je B.R. sodeloval pri prvi svetovni scenski izvedbi Offenbachove opere Renske nimfe(Die Reinnixen) v vlogi Franza.Takoj za tem,februarja 05 je B.R. sodeloval s Splitsko opero v prvi hrvaški izvedbi verdijeve opere Luisa Miller,pod taktirko Iva Lipanovića.Aprila je debitiral v vlogi Andrea Chenier-a v istoimenski Giordanievi operi pod taktirko Lorisa Voltolinija v Ljubljanski operi. V maju istega leta se je spet vrnil v Trst v Teatro Verdi,kjer je nastopil kot Faust v istoimenski Gonoud-ovi operi Faust,pod taktirko Jean Clauda Casadessus-a v reţiji Davida Mc Vicar-ja. Na Splitskem ljetu 2005 ja nastopil kot Pollione v Bellinijevi Normi in kot Ismaele v verdijevem Nabuccu.V letu 2006 je B.R. sodeloval v prvi predstavitvi Verdijeve opere La Forza del Destino(Moč usode- Petersburška verzija) v vlogi Don Alvara v prvi zahodnoevropski postavitvi v Bernu. Takoj za tem pa je v Ljubljanski operi v vlogi Rodolfa v Puccinijevem La Boheme odpel premiero v postavitvi Vinka Möderndorferja.V sezoni 06/07 je treba omeniti nastope v tekočih predstavah v Ljubljanski in Zagrebški operi ter v tujini in seveda Verdi Requiem v izvedbi Slovenske filharmonije pod vodstvom Georga Pahliveniana.V januarju 2008 je B.R. nastopil v vlogi Don José-a v Bizetovi operi Carmen v postavitvi Ljubljanske opere pod reţijskim vodstvom Charlesa Roubaud-a in pod taktirko Petra Feranca.V sezoni 2009/10 je potrebno izpostaviti postavitve kot so: Aleksander Borodin Knez Igor (Vladimir Igorevič) v reţiji Plamena Kartaloffa in pod taktirko Grigorja Palikarova, Giaccomo Puccini Madame Butterfly (Pinkerton) v reţiji Gulia Ciabatti-a ter kasneje Puccionijev Manon Lescaut (Des Grieux) v reţiji istega reţiserja.V januarju 2011 je B.R. sodeloval kot Princ v Dvořakovi Rusalki v kooprodukcijski predstavi s festivalom Glyndenbourne v reţiji Melly Still (Ian Rutherford) in pod taktirko Tomáša Hanusa.V februarju 2011, je B.R. prejel nagrado Prešernovega sklada za vloge Franza iz Offenbachovih Renskih nimf,Vladimirja Igoreviča iz Borodinovega Kneza Igorja,Schubertovega Lazarusa, Pinkertona in Des Grieuxa iz Puccinijevih oper Madama Butterfly in Manon Lescaut.Zagrebški bienale 2011, je B.R. obeleţil z nastopom v praizvedbeni operi Maršal Silvija Foretića pod taktirko Iva Lipanovića.